B

Bapu Patwardhan Basant Kabra Bharat Kamat
Bharti Bandhu Bhuvanesh Komkali Bombay Jayashri Ramnath
Bonnie C. Wade Bharati Shivaji Balvinder Mast
Barefaced Liar B.V Balasa Bhungar Khan